Black kritik show interview

with Ti Joe Zenny Kreyol la

Metga show interview

August 24 , 2013

Black kritik show

september 3 , 2013

Albums

Track Name // 5:38

Radio Metga

Track Name // 5:38

Radio Metga